MZ - wyniki wyszukiwania

Szczepienia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Szczepionki inaktywowane, tj. zawierające nieaktywne (zabite) drobnoustroje, są bezpieczne u pacjentów z NZJ niezależnie od stosowanych leków, również immunosupresyjnych (jak azatiopryna, 6-merkaptopuryna, metotreksat) czy biologicznych. Zaliczamy do nich szczepionki przeciw: grypie - do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych wirusowe...

Anemia w chorobach zapalnych jelit - przyczyny, objawy i leczenie

Niedokrwistość (anemia) to stężenie hemoglobiny (Hb, Hgb) poniżej 12 g/dl u kobiet i poniżej 13 g/dl u mężczyzn. Jest to najczęstsze powikłanie pozajelitowe NZJ - dotyczy nawet do 74% chorych. Leczenie anemii zależy od jej przyczyny. Przyczyny W NZJ bardzo często dochodzi do niedokrwistości z niedoboru żelaza - przyczy...

Probiotyki w NZJ - które brać i czy warto?

Wielu chorych z NZJ zadaje sobie pytanie jakie probiotyki przyjmować i czy w ogóle jest to uzasadnione. Wybór zależy od celu jaki chcemy osiągnąć, aktualnego stanu organizmu i zażywanych leków. Obecna wiedza na temat mikrobioty jest wciąż niewystarczająca, aby z całkowitą pewnością opisać role jakie odgrywa każdy z kilkuset szczepów bakterii ...

Dieta w chorobie Crohna i WZJG

Nie ma jednej idealnej diety właściwej dla wszystkich chorych na NZJ. Warto prowadzić dzienniczek żywieniowy, czyli zapisywać reakcje na dany posiłek w ciągu dnia (np. ilość i rodzaj wypróżnień, wzdęcia, bóle brzucha) i na tej podstawie wykluczać składniki pokarmowe, które szkodzą. Ważny jest również sposób przyrządzania potraw, np. jajecznica może n...

Ciąża a leki w nieswoistych zapaleniach jelit

Skutki odstawienia leków w ciąży mogą być bardzo niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Zaprzestanie leczenia może bowiem spowodować zaostrzenie choroby, co jest większym zagrożeniem dla przebiegu ciąży niż jakiekolwiek działania niepożądane samych leków. Większość leków stosowanych w NZJ można podawać w okresie ciąży i karmienia piersią:...

Jak powstrzymać biegunkę?

Biegunką wg obowiązującej definicji WHO nazywamy zwiększoną częstotliwość (powyżej 2 dziennie) lub objętość (powyżej 200g dziennie) stolca wraz ze zmianą jego konsystencji na płynną lub półpłynną. Może pojawiać się ona epizodycznie (np. po spożyciu nieświeżej potrawy) lub przewlekle - tak, jak ma to miejsce w zapalnych czy czynnościowych chorobach jelit. Niezal...

Szczepionka COVID-19 w chorobie Crohna i WZJG

Poniżej przedstawione zostaje tłumaczenie Q&A przeprowadzonego wśród brytyjskich specjalistów ochrony zdrowia na temat związku szczepień przeciw COVID-19 z chorobami autoimmunologicznymi, w tym chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Stanowisko PTG-e dostępne jest ...

5 najważniejszych pytań o szczepienie przeciw COVID-19 w chorobie Crohna i WZJG

Najważniejsze informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 w nieswoistych chorobach zapalnych jelit - na podstawie kilku aktualnych i wiarygodnych publikacji naukowych oraz oficjalnych wytycznych. Czy powinienem zaszczepić się przeciwko COVID-19? Pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit, czyli z chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jeli...

Ciekawostka

Kosmki jelitowe to małe wypustki umieszczone na powierzchni błony śluzowej jelita cienkiego, mające na celu zwiększenie jego powierzchni chłonnej. Pojedynczy kosmek ma od 0,3 do 1,5 mm długości, na jeden mm2 jelita jest ich od 10 do 40, a ich gęstość zmniejsza się w kierunku końca jelita cienkiego. 

Łącznie liczba kosmków wynosi ok. 10 milionów, co zwiększa powierzchnię jelita cienkiego prawie 23 razy, do nawet 200 m2. 

Ciekawostka

W krajach rozwiniętych gospodarczo częstość zachorowań na zapalne choroby jelit wciąż rośnie. Po uśrednieniu i ekstrapolacji dostępnych danych można przyjąć, że w Polsce chora jest już co 500 osoba.

Ciekawostka

Przeszczep fekalny był stosowany już ponad 3000 lat temu w Indiach, a w IV wieku w Chinach u chorych z problemami jelitowymi. 

Od roku 1958 stosowany jest w zachodniej medycynie w formie przeszczepu mikrobioty (FMT) po odfiltrowaniu resztek pożywienia, przynosząc bardzo pozytywne rezultaty. Oprócz zastosowania w walce z Clostridium difficile sprawdza się w indukcji remisji zapalnych chorób jelit, ale również w leczeniu np. depresji czy stwardnienia rozsianego

Biorąc pod uwagę tę właściwość można uznać FMT za najstarszy lek na NZJ, który jednak wciąż nie przestaje zaskakiwać swoją wszechstronnością.

Ciekawostka

Sterydooporność to brak poprawy klinicznej pomimo zastosowania przez 4 tygodnie sterydu w dawce dobowej do 0,75 mg/kg masy ciała w przeliczeniu na prednizon (Encorton).

Ciekawostka

Biegunka oraz zaparcie mają swoje ścisłe definicje.

Wg WHO biegunka to co najmniej 2 wypróżnienia LUB powyżej 200g masy stolca w ciągu doby.

Zaparciem natomiast określa się stan, gdzie oddawanie stolca następuje rzadziej niż 3 razy tygodniowo.

Ciekawostka

Jedną z najnowszych grup leków w NZJ są inhibitory kinazy janusowej (inhibitory JAK). Ich działanie polega na aktywacji białek, które odpowiadają za dalszą transmisję sygnału do jądra komórkowego i uruchamiają proces transkrypcji. 

Nazwa pochodzi od rzymskiego bóstwa o dwóch twarzach, z uwagi na to, że kinaza janusowa posiada dwie domeny białkowe – jedna z nich ma aktywność kinazową, a druga hamuje jej działanie. Pierwotnie rozwinięcie skrótu było dość humorystyczne - “Just Another Kinases” (ang. “tylko  kolejne kinazy”), gdyż nie przywiązywano do tego odkrycia większego znaczenia. Dopiero po otrzymaniu nadspodziewanie dobrych efektów terapeutycznych postanowiono zmienić nazwę na bardziej poważną tak, aby akronim pozostał ten sam.

Do kinaz janusowych należą 4 białka:

  1. kinaza janusowa 1 (JAK1)
  2. kinaza janusowa 2 (JAK2)
  3. kinaza janusowa 3 (JAK3)
  4. kinaza tyrozynowa 2 (TYK2)

Ciekawostka

Nie wszystkie nazwy leków biologicznych kończą się na -mab.

Sufiks -mab dotyczy wyłącznie podgrupy przeciwciał monoklonalnych (Monoclonal AntiBody) a z samej ich nazwy możemy wywnioskować nieco więcej:

Analogicznie po końcówce nazwy możemy rozpoznać coraz częściej stosowane inhibitory kinaz. Właściwy dla tej grupy sufiks to -nib, choć jak do tej pory w NZJ zastosowanie mają jedynie inhibitory kinaz tyrozynowych o sufiksie -tinib.

Ciekawostka

Skład mikrobioty bakteryjnej jelit zmienia się pod wpływem różnych czynników, takich jak np.:

Ciekawostka

Sterydoterapii ogólnoustrojowej (Encorton, Metypred) nie można gwałtownie przerwać nawet wtedy, gdy ustąpią objawy choroby, ponieważ może dojść do zagrażającej życiu niewydolności kory nadnerczy. W większości przypadków całkowite wyleczenie niedoczynności kory nadnerczy nie jest możliwe i konieczna jest substytucyjna terapia sterydami już do końca życia. Dlatego tak istotne jest, aby dawka sterydów ogólnych stosowanych w zaostrzeniu NZJ była stopniowo redukowana. Najczęściej zlecany schemat schodzenia to 5mg na tydzień w przypadku Encortonu oraz 4mg na tydzień w przypadku Metypredu.

Pokaż wszystko w temacie: choroba CrohnaWZJGgastroskopiakolonoskopiamikrobiotadietaszczepienia