Data: 2021-12-06 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 736 razy

Zapobieganie rakowi szyjki macicy w chorobie Crohna i WZJG

cytologia

U kobiet chorujących na nieswoiste zapalenia jelit (chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, mikroskopowe zapalenie jelita grubego), zwłaszcza leczonych lekami immunosupresyjnymi, powinno się wykonywać badanie cytologiczne dwukrotnie w pierwszym roku po ustaleniu rozpoznania, a następnie raz do roku, niezależnie od wieku.

Taką problematykę porusza dzisiejsza publikacja w serwisie Gastroenterologia Termedia ("Wewnątrznabłonkowa neoplazja szyjki macicy u pacjentek z chorobami zapalnymi jelit"), artykuł "Problemy ginekologiczne u kobiet z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit" na łamach Gastroenterologii Praktycznej oraz aktualne oficjalne zalecenia "Health Maintenance Consensus for Adults With Inflammatory Bowel Disease" (publikacja w "Inflammatory Bowel Diseases" z października 2021).

W czasopiśmie "Journal of Crohn’s and Colitis" ukazały się ostatnio wyniki badania dotyczącego ryzyka występowania neoplazji wewnątrznabłonkowej szyjki macicy u kobiet z chorobami zapalnymi jelit.

Istnieją doniesienia, że stosowanie immunosupresantów może przyczyniać się do progresji zmian przednowotworowych. Ponadto przewlekły stan zapalny - charakterystyczny dla chorób zapalnych jelit - może wpływać na tworzenie się niekorzystnych mutacji w nabłonku szyjki macicy. Ryzyko to było szczególnie zwiększone u palaczek papierosów oraz w przypadku zmian chorobowych w odcinku krętniczo-kątniczym i w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

Dlatego tak bardzo istotne są badania profilaktyczne, szczególnie u pacjentek z NZJ - chorobą Crohna, WZJG lub MZJG - a zwłaszcza podczas przyjmowania leków o działaniu immunosupresyjnym, jak azatiopryna (Imuran, Azathioprine VIS), 6-merkaptopuryna (Mercaptopurinum VIS), metotreksat (Metex, Trexan), leki biologiczne (infliximab, adalimumab, ustekinumab, wedolizumab), tofacitinib (Xeljanz) i w pewnym stopniu także sterydy ogólnoustrojowe: prednizon (Encorton), prednizolon (Encortolon), czy metyloprednizolon (Metypred).

Wszystkie kobiety w wieku rozrodczym powinny pamiętać o regularnej cytologii, warto zapisywać w kalendarzu i przypominać najbliższym. Zalecane jest również szczepienie przeciwko HPV, czyli przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka, który odpowiada za zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy.

Nieźle to opracowaliśmy? Pamiętaj że lubimy kawę 😁
☕ Postaw nam kawę ☕

Źrodło
    https://www.termedia.pl/gastroenterologia/Wewnatrznablonkowa-neoplazja-szyjki-macicy-u-pacjentek-z-chorobami-zapalnymi-jelit,44706.html