SZCZEPIENIA - wyniki wyszukiwania

Szczepienia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Szczepionki inaktywowane, tj. zawierające nieaktywne (zabite) drobnoustroje, są bezpieczne u pacjentów z NZJ niezależnie od stosowanych leków, również immunosupresyjnych (jak azatiopryna, 6-merkaptopuryna, metotreksat) czy biologicznych. Zaliczamy do nich szczepionki przeciw: grypie - do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych wirusowe...

Szczepionka COVID-19 w chorobie Crohna i WZJG

Poniżej przedstawione zostaje tłumaczenie Q&A przeprowadzonego wśród brytyjskich specjalistów ochrony zdrowia na temat związku szczepień przeciw COVID-19 z chorobami autoimmunologicznymi, w tym chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Stanowisko PTG-e dostępne jest ...

5 najważniejszych pytań o szczepienie przeciw COVID-19 w chorobie Crohna i WZJG

Najważniejsze informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 w nieswoistych chorobach zapalnych jelit - na podstawie kilku aktualnych i wiarygodnych publikacji naukowych oraz oficjalnych wytycznych. Czy powinienem zaszczepić się przeciwko COVID-19? Pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit, czyli z chorobą Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jeli...

Pokaż wszystko w temacie: choroba CrohnaWZJGgastroskopiakolonoskopiamikrobiotadietaszczepienia