SZCZEPIENIA - wyniki wyszukiwania

Aktualności

Leczenie biologiczne a szczepionka COVID-19

"Pacjenci z chorobami zapalnymi jelit leczeni infliksymabem gorzej odpowiadają na pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 produkowaną przez koncerny Pfizer lub AstraZeneca w porównaniu z tymi leczonymi wedolizumabem. Wydaje się, że druga dawka preparatu Pfizera indukuje u tych pacjentów wystarczający poziom odporności przeciwko SARS-CoV-2."...

Aktualności

Szczepienia COVID-19 w NZJ

Międzynarodowe Towarzystwo ds. Badań nad Chorobami Zapalnymi Jelit wydało wytyczne, które rozwiewają wiele wątpliwości. Pacjenci z IBD powinni szczepić się w najszybszym możliwym terminie.Dostępne szczepionki są bezpieczne. U pacjentów leczonych immunosupresyjnie przeciwskazane są szczepionki żywe, natomiast te na bazie mRNA i wektorowe absolutnie takiego zagrożenia ze sobą nie ni...

Aktualności

Pacjenci z NZJ powinni zostać zaszczepieni przeciwko SARS-CoV-2, niezależnie od terapii modyfikujących odporność

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Badań nad Zapaleniem Jelit (IOIBD), pacjenci z NZJ powinni zostać zaszczepieni przeciwko SARS-CoV-2, niezależnie od terapii modyfikujących odporność. Wyjątkiem są wszelkie szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy lub zdolne do replikacji szczepionki z wektorami wirusowymi, które trafiają na rynek. Według badaczy osoby z NZJ są ...

Aktualności

Stanowisko PTG-e w sprawie szczepień COVID-19 u pacjentów w NZJ

Pojawiło się stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Konsultanta ...

Czytelnia

Szczepienia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Szczepionki inaktywowane, tj. zawierające nieaktywne (zabite) drobnoustroje, są bezpieczne u pacjentów z NZJ niezależnie od stosowanych leków, również immunosupresyjnych (jak azatiopryna, 6-merkaptopuryna, metotreksat) czy biologicznych. Zaliczamy do nich szczepionki przeciw: grypie - do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych wirusowe...

Czytelnia

Szczepionka COVID-19 w chorobie Crohna i WZJG

Poniżej przedstawione zostaje tłumaczenie Q&A przeprowadzonego wśród brytyjskich specjalistów ochrony zdrowia na temat związku szczepień przeciw COVID-19 z chorobami autoimmunologicznymi, w tym chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Stanowisko PTG-e dostępne jest ...

Czytelnia

5 najważniejszych pytań o szczepienie przeciw COVID-19 w chorobie Crohna i WZJG

Najważniejsze informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 w nieswoistych chorobach zapalnych jelit - na podstawie kilku aktualnych i wiarygodnych publikacji naukowych oraz oficjalnych wytycznych. Czy powinie...

Pokaż wszystko w temacie: choroba CrohnaWZJGgastroskopiakolonoskopiamikrobiotadietaszczepienia