Data: 2021-04-12 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu

Leki anty-TNF a przebieg COVID-19

covid Terapia lekami anty-TNF, jak np. infliximab (Remicade, Remsima, Flixabi, Zessly, Inflectra) czy adalimumab (Humira, Hulio, Hyrimoz, Idacio, Imraldi, Amgevita), może chronić przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Korzystny wpływ na przebieg COVID-19 wynika ze zmniejszenia nasilenia tzw. burzy cytokinowej. Jedną z cytokin prozapalnych jest TNF (Tumor Necrosis Factor = Czynnik martwicy nowotworów). Wiadomo, że większe stężenia TNF u osób zakażonych SARS-CoV-2 wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu COVID-19. Leki biologiczne anty-TNF blokują tę cytokinę Obecnie w Chinach planowane jest badanie skuteczności adalimumabu w terapii COVID-19.
Nieźle to opracowaliśmy? Pamiętaj że lubimy kawę 😁
☕ Postaw nam kawę ☕