Data: 2021-06-16 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 2807 razy

Czy możliwe jest trwałe wyleczenie choroby Crohna lub WZJG?

faq-2 Niestety nie, ponieważ nie są znane przyczyny NZJ. Są to choroby przewlekłe, mają okresy zaostrzeń oraz remisji. Leczenie ma na celu wygaszenie stanu zapalnego w zaostrzeniu, czyli doprowadzenie do remisji, a następnie jej podtrzymanie. Są 3 rodzaje remisji:
  • objawowa - inaczej kliniczna, brak objawów choroby
  • endoskopowa - brak zmian w obrazie kolonoskopii "na oko"
  • mikroskopowa - inaczej śluzówkowa, brak zmian w wycinkach hist-pat pobranych podczas kolonoskopii
Uzyskanie trwałej remisji wraz z wygojeniem zmian śluzówkowych to cel aktualnego leczenia NZJ. Remisja może trwać wiele lat.