Data: 2021-02-19 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu

Nieswoiste zapalenia jelit a przebieg COVID-19

covid Dzisiejsza publikacja z Przeglądu Gastroenterologicznego - najważniejsze informacje:• Do tej pory nie wykazano jednoznacznie, że nieswoiste zapalenie jelit (IBD) znacząco zwiększa ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, ale istnieją dowody, że niektóre leki mogą być czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.• W świetle obecnego stanu wiedzy nie ma badań wyraźnie wskazujących na różnice w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień COVID-19 wśród pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit i bez IBD.• Biorąc pod uwagę dostępne dane naukowe dotyczące profilu bezpieczeństwa innych szczepionek u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, należy założyć, że dotychczas zatwierdzone szczepionki przeciwko COVID-19 nie będą się różniły pod względem częstości występowania działań niepożądanych w porównaniu z innymi szczepionkami, z których korzystają pacjenci z IBD. • Dostępne szczepionki przeciwko COVID-19 należą do grupy szczepionek martwych i dlatego nie mogą powodować zakażenia nawet u pacjentów z obniżoną odpornością.• W ostatnich dniach do użytku została również dopuszczona szczepionka o nieco innym mechanizmie działania (firmy AstraZeneca). Opiera się ona na zmodyfikowanym, niezdolnym do życia adenowirusie, niezdolnym także do replikacji i indukowania choroby, który zawiera w swoim materiale genetycznym sekwencję kodującą białko SARS-CoV-2. • Nie ma również dowodów na to, że IBD lub leki stosowane w jego terapii mogą negatywnie wpływać na skuteczność szczepienia COVID-19. Wyniki badań innych szczepionek w tym kontekście nie są rozstrzygające, ale większość nie wskazuje na niższą immunogenność szczepionki o znaczeniu klinicznym.• Zapalna choroba jelit w remisji nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.• Szczepienie zalecane jest także podczas terapii lekami działającymi na układ odpornościowy (immunomodulujące i biologiczne).• Zaostrzenie nieswoistego zapalenia jelit stanowi tymczasowe przeciwwskazanie. W takich sytuacjach przed przystąpieniem do kwalifikacji do szczepień należy najpierw wywołać remisję choroby.
Nieźle to opracowaliśmy? Pamiętaj że lubimy kawę 😁
☕ Postaw nam kawę ☕

Źrodło
    https://www.termedia.pl/gastroenterologia/Polskie-Towarzystwo-Gastroenterologii-i-krajowy-konsultant-ds-gastroenterologii-o-szczepieniach-przeciwko-COVID-19-u-pacjentow-z-nieswoistymi-zapaleniami-jelit-wytyczne,41444.html