Czytelnia

2020-09-06

Jak powstrzymać biegunkę?

Biegunką wg obowiązującej definicji WHO nazywamy zwiększoną częstotliwość (powyżej 2 dziennie) lub objętość (powyżej 200g dziennie) stolca wraz ze zmianą jego konsystencji na płynną lub półpłynną. Może pojawiać się ona epizodycznie (np. po spożyciu nieświeżej potrawy) lub przewlekle - tak, jak ma to miejsce w zapalnych czy czynnościowych chorobach jelit. Niezależnie od jej przyczyny, zawsze sygnalizuje ona nieprawidłowy stan organizmu i bardzo ważne jest możliwie szybkie jej opanowanie...


2020-09-21

Ciąża a leki w nieswoistych zapaleniach jelit

Skutki odstawienia leków w ciąży mogą być bardzo niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Zaprzestanie leczenia może bowiem spowodować zaostrzenie choroby, co jest większym zagrożeniem dla przebiegu ciąży niż jakiekolwiek działania niepożądane samych leków...


2020-08-30

Dieta w chorobie Crohna i WZJG

Nie ma jednej idealnej diety właściwej dla wszystkich chorych na NZJ. Warto prowadzić dzienniczek żywieniowy, czyli zapisywać reakcje na dany posiłek w ciągu dnia (np. ilość i rodzaj wypróżnień, wzdęcia, bóle brzucha) i na tej podstawie wykluczać składniki pokarmowe, które szkodzą. Ważny jest również sposób przyrządzania potraw, np. jajecznica może nasilać objawy, ale jajko na miękko już nie...


2020-08-31

Probiotyki w NZJ - które brać i czy warto?

Wielu chorych z NZJ zadaje sobie pytanie jakie probiotyki przyjmować i czy w ogóle jest to uzasadnione. Wybór zależy od celu jaki chcemy osiągnąć, aktualnego stanu organizmu i zażywanych leków. Obecna wiedza na temat mikrobioty jest wciąż niewystarczająca, aby z całkowitą pewnością opisać role jakie odgrywa każdy z kilkuset szczepów bakterii zasiedlających nasze jelita. ..


2020-09-21

Anemia w chorobach zapalnych jelit - przyczyny, objawy i leczenie

Niedokrwistość (anemia) to stężenie hemoglobiny (Hb, Hgb) poniżej 12 g/dl u kobiet i poniżej 13 g/dl u mężczyzn. Jest to najczęstsze powikłanie pozajelitowe NZJ - dotyczy nawet do 74% chorych. Leczenie anemii zależy od jej przyczyny...


2020-09-18

Szczepienia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Szczepionki inaktywowane, tj. zawierające nieaktywne (zabite) drobnoustroje, są bezpieczne u pacjentów z NZJ niezależnie od stosowanych leków, również immunosupresyjnych (jak azatiopryna, 6-merkaptopuryna, metotreksat) czy biologicznych...