Data: 2024-01-05 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 23305 razy

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (Colitis ulcerosa)

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) - łac. colitis ulcerosa (CU), ang. ulcerative colitis (UC) - to przewlekła choroba zapalna o podłożu autoimmunologicznym zaliczana do nieswoistych zapaleń jelit (NZJ), ang. inflammatory bowel disease (IBD). Choroby te są nieuleczalne, w ich przebiegu występują naprzemiennie okresy zaostrzeń i remisji.

W odróżnieniu od choroby Leśniowskiego-Crohna (CD) charakter zmian zapalnych we WZJG jest ciągły i dotyczy wyłącznie jelita grubego, począwszy od zajętej w 95% przypadków odbytnicy. Stan zapalny ograniczony jest jedynie do błony śluzowej.

WZJG można podzielić na:

 • zapalenie odbytnicy (proctitis)
 • lewostronne zapalenie jelita grubego
 • rozległe zapalenie jelita grubego (pancolitis)

Objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego u każdego chorego może przebiegać inaczej - od postaci łagodnej do ciężkiej o piorunującym przebiegu. Pierwsze objawy pojawiają się zwykle między 15. a 25., a rzadziej między 55. a 65. rokiem życia. Są to z reguły:

 • biegunka, często krwista i/lub z domieszką śluzu, nawet do kilkudziesięciu razy na dobę
 • krew w kale
 • krwawienie z odbytnicy
 • nagłe, bolesne parcie na stolec
 • wypróżnienia w nocy
 • bóle brzucha, zazwyczaj skurczowe, w dolnym lewym kwadrancie brzucha lub w odbytnicy
 • wzdęcia
 • osłabienie
 • ogólne złe samopoczucie
 • brak apetytu, nudności
 • utrata wagi, niedożywienie
 • odwodnienie
 • stany podgorączkowe, gorączka
 • niedokrwistość (anemia)
 • przyspieszone tętno
 • zaparcia - w niektórych przypadkach WZJG, zwłaszcza proctitis

We WZJG mogą również wystąpić tzw. objawy pozajelitowe, tj. zmiany stawowe, skórne i oczne.

Przyczyny wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Dokładne przyczyny wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, podobnie jak innych chorób autoimmunologicznych, nie są znane. Z tego powodu całkowite wyleczenie jest aktualnie niemożliwe, można jednak zapobiegać nawrotom, przestrzegając odpowiednich zaleceń lekarskich. Istnieją łagodne postacie choroby przebiegające bez zaostrzeń.

Do rozwoju WZJG przyczyniają się:

 • czynniki genetyczne - można odziedziczyć skłonności do nieswoistych zapaleń jelit
 • nadmierna odpowiedź układu odpornościowego
 • wpływ środowiska
 • niekorzystny skład mikrobioty jelitowej

Stres nie jest przyczyną choroby, jednak może mieć wpływ na jej ujawnienie się i przebieg.

Wg najnowszych badań prewencją chorób zapalnych jelit jest odpowiednia dieta (urozmaicona, oparta na produktach naturalnych, niezawierających sztucznych dodatków, unikanie żywności wysoko przetworzonej) już od dzieciństwa oraz ostrożne stosowanie antybiotyków, leków przeciwbólowych i inhibitorów pompy protonowej.

Diagnostyka wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Na początku diagnostyki wykluczyć należy infekcyjną przyczynę objawów. Rozpoznanie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego można ustalić po analizie obrazu klinicznego oraz badań endoskopowych. Najlepszą metodą potwierdzenia rozpoznania i stopnia zaawansowania choroby jest pełna kolonoskopia wraz z pobraniem wycinków do oceny histopatologicznej pod mikroskopem, z wielu miejsc jelita, łącznie z odbytnicą. W rzucie ciężkim zaleca się rektoskopię lub sigmoidoskopię. Charakterystyczne dla obrazu endoskopowego WZJG są zmiany ciągłe, nadżerki i mikroowrzodzenia, zajęcie odbytnicy, brak rysunku naczyniowego i granulacja. Często występują pseudopolipy, czyli polipy zapalne, inaczej rzekome - świadczą one o znacznie nasilonych zmianach zapalnych w przeszłości, ale nie są bezpośrednim podłożem przemiany nowotworowej.

Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Leczenie ma charakter przewlekły. Polega na łagodzeniu przebiegu zaostrzeń oraz na zapobieganiu nawrotom. Celem jest uzyskanie trwałej remisji wraz z wygojeniem zmian śluzówkowych. Leczeniem WZJG zajmuje się gastroenterolog. Porady "Jak wybrać lekarza prowadzącego?" można znaleźć w Niezbędniku.

Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu każdej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest mesalazyna. Dawkowanie w zaostrzeniu to 4-4,5 g na dobę, a w remisji około 2 g na dobę. Mesalazyna działa chemoprewencyjnie, dlatego we WZJG należy ją przyjmować stale, również w remisji. Dostępnych jest kilka preparatów z mesalazyną - więcej informacji we wpisie: Salaza, Asamax, Salofalk, Pentasa - czy to zamienniki?

W przypadku pojawienia się objawów stawowych, takich jak bóle czy obrzęki, rozważa się zmianę mesalazyny na sulfasalazynę, ponieważ sulfasalazyna działa przeciwzapalnie w całym jelicie grubym oraz na stawy.

Dodatkowo włączyć można miejscowe leczenie doodbytnicze - czopki i/lub wlewki z mesalazyną albo piankę z budezonidem. Czopki działają w odbytnicy, pianki w odbytnicy oraz esicy, zaś prawidłowo podane wlewki sięgają zstępnicy.

W łagodnym lub umiarkowanym zaostrzeniu wprowadza się budezonid - Cortiment MMX, czyli doustny steryd działający miejscowo w całym jelicie grubym. W przypadku silniejszego zaostrzenia lub braku efektu zastosowanie mają sterydy ogólnoustrojowe - prednizon (Encorton), prednizolon lub metyloprednizolon (Metypred). W warunkach szpitalnych często podaje się hydrokortyzon (Corhydron) dożylnie. Podczas sterydoterapii należy suplementować wapń i witaminę D3 oraz stosować "osłaniające żołądek" leki IPP.

Przy powracających zaostrzeniach i sterydozależności lub sterydooporności włączane są tiopuryny - leki immunosupresyjne: azatiopryna (Imuran) lub 6-merkaptopuryna.

W czynnej umiarkowanej i ciężkiej postaci choroby, u pacjentów z niedostateczną odpowiedzią na standardowe leczenie (w tym na sterydy ogólnoustrojowe i tiopuryny) lub gdy nie tolerują takiego leczenia albo jest ono przeciwwskazane należy rozpocząć kwalifikację do leczenia biologicznego. W ramach refundowanego (bezpłatnego) programu lekowego dla WZJG podać można infliximab (Flixabi, Remsima, Zessly), wedolizumab (Entyvio) lub ustekinumab (Stelara) - leki biologiczne w postaci wlewów dożylnych (kroplówka) lub zastrzyków podskórnych (które można podawać samodzielnie w domu). Więcej informacji w naszym Niezbędniku: Jak wygląda podanie leku biologicznego i jak się do tego przygotować?.

Kolejną opcją terapeutyczną refundowaną w ramach tego programu został nowy lek doustny - tofacitinib (Xeljanz), należący do inhibitorów kinaz janusowych. Od 1 maja 2023 program lekowy rozszerzono o dwa nowe leki, o innowacyjnych mechanizmach działania: filgotinib (doustne tabletki Jyseleca) i ozanimod (doustne kapsułki Zeposia). Nowe leki małocząsteczkowe - tofacitinib, filgotinib oraz ozanimod - przeznaczone są dla dorosłych chorych z aktywnym (czyli w zaostrzeniu), umiarkowanym lub ciężkim przebiegiem WZJG, w przypadku niewystarczającej odpowiedzi, lub utraty odpowiedzi, albo nietolerancji bądź przeciwwskazań do leczenia tzw. konwencjonalnego, czyli standardowego (sterydy ogólne jak Encorton i Metypred oraz immunosupresja jak azatiopryna czy 6-merkaptopuryna) oraz biologicznego. Wszelkie szczegóły dotyczące tych nowych leków - kryteria kwalifikacji do leczenia, możliwe działania niepożądane i inne istotne informacje - w naszych Aktualnościach. W najbliższym czasie zostanie zarejestrowany w Polsce kolejny niezwykle skuteczny lek z tej grupy - upadacitinib (tabletki Rinvoq). Warto wiedzieć o możliwości tzw. Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych - więcej informacji w naszym Niezbędniku: Gdzie szukać pomocy, gdy dostępne w Polsce leki nie pomagają? Procedura RDTL i inne opcje.

Nie określono kolejności wprowadzania nowych leków w razie wskazań do ich zastosowania - w pierwszej linii można wdrożyć zarówno infliximab, jak i wedolizumab, ustekinumab czy tofacitinib.

W celu indukcji remisji jako pomost do innej terapii podtrzymującej (np. leczenia biologicznego) można zastosować metotreksat (Metex).

Jako lek ostatniej szansy - terapię ratunkową pozwalającą uniknąć kolektomii - można podać dożylnie cyklosporynę.

W zaostrzeniu WZJG często zlecane są antybiotyki - metronidazol i/lub ciprofloksacyna (np. Cipronex). W szpitalu można je podawać dożylnie. W zaburzeniach równowagi mikrobioty towarzyszących NZJ stosuje się również eubiotyk - ryfaksyminę (Xifaxan).

W przypadku niedostatecznej skuteczności standardowego leczenia warto zainteresować się lekami w fazie badań klinicznych, jak np. etrolizumab, mirikizumab, upadacitinib, etrasimod, cobitolimod, czy amiselimod.

W razie potrzeby stosować można leki rozkurczowe, takie jak drotaweryna (No-Spa), mebeweryna (Duspatalin), alweryna (Spasmolina), czy hioscyna (Buscopan, Scopolan) - w połączeniu z dozwolonymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol, tramadol, czy metamizol (Pyralgina). Właściwe postępowanie w przypadku wzdęć oraz nagłej potrzeby wypróżnienia opisane jest w Niezbędniku.

Można wdrożyć leczenie wspomagające, np. maślan sodu (kwas masłowy, np. Butiner, Debutir), probiotyki jak Saccharomyces boulardii (Enterol), VSL#3 (Vivomixx) czy Escherichia coli Nissle 1917 (Mutaflor). Pewne zastosowanie mają ponadto: LDN, CBD, marihuana medyczna, Iberogast, oraz napary ziołowe (owoc borówki czernicy, koper włoski, korzeń hortensji).

W niektórych sytuacjach przydatna jest psychoterapia i/lub sulpiryd, bupropion, czy inne leki antydepresyjne lub przeciwlękowe.

Pomocna w łagodzeniu dolegliwości (zwłaszcza wzdęć) może okazać się dieta Low-FODMAP. Nie ma specjalnej diety odpowiedniej dla wszystkich chorych na WZJG. Nietolerancje poszczególnych składników to sprawa indywidualna. Podstawowe zalecenia żywieniowe opisane są w artykule Dieta w chorobie Crohna i WZJG. Nadchodzącą nowością jest dieta Ulcerative Colitis Exclusion Diet (w skrócie UCED), o potwierdzonym w rzetelnych badaniach klinicznych działaniu - wszelkie szczegóły w naszym wpisie: UCED - nowa dieta wprowadzająca w remisję WZJG. Przykładowy jadłospis.

Przy okazji badań endoskopowych można zastosować polipektomię.

W przypadku odpornego na leczenie farmakologiczne przebiegu choroby rozważane jest leczenie chirurgiczne - usunięcie jelita grubego i wyłonienie ileostomii, z możliwością odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego (zbiornik jelitowy J-pouch). Więcej informacji w naszej Czytelni: Operacje - leczenie chirurgiczne WZJG, choroby Crohna i MZJG

Prawidłowe postępowanie w stanach nagłych opisaliśmy w artykule: Stany nagłe w chorobie Crohna i WZJG - zalecane postępowanie w przypadku krwawienia, ropni, zwężenia, niedrożności.Powikłania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Możliwe powikłania ze strony układu pokarmowego oraz powikłania pozajelitowe wymienione są w Niezbędniku. Niektóre z nich są charakterystyczne dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, tj. zdarzają się znacznie częściej niż w chorobie Leśniowskiego-Crohna:

 • krwawienie z jelita
 • pseudopolipowatość - polipowatość zapalna jelita grubego
 • ostre rozdęcie okrężnicy - toksyczna okrężnica olbrzymia (megacolon toxicum)
 • przewlekłe stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)

Natomiast ropnie, przetoki, niedrożność czy afty w jamie ustnej to bardzo rzadkie, wręcz wyjątkowe manifestacje WZJG.

Odległym powikłaniem WZJG może być nowotwór jelita grubego, dlatego bardzo istotna jest chemoprewencja (systematyczne przyjmowanie mesalazyny w odpowiednich dawkach) oraz nadzór onkologiczny (kontrolne kolonoskopie wraz z biopsją w kierunku zmian dysplastycznych). Skuteczne leczenie zmian zapalnych zmniejsza ryzyko raka.

Powikłania związane są zazwyczaj z nawrotem choroby lub nawet wyprzedzają nadchodzące zaostrzenie, dlatego nigdy nie powinny być lekceważone. Szybkie rozpoznanie to skuteczna terapia i zminimalizowanie niekorzystnych następstw. Główną zasadą leczenia powikłań jest leczenie choroby zasadniczej, tj. WZJG.


Bibliografia
 1. Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego według wytycznych European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) 2022 - 11.08.2023 prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu - Med. Prakt., 2023; 6: 32-40 - https://www.mp.pl/gastrologia/wytyczne/324694,leczenie-wrzodziejacego-zapalenia-jelita-grubego-wedlug-wytycznych-european-crohns-and-colitis-organisation-ecco-2022
 2. Aktualne wytyczne European Crohn's and Colitis Organisation ECCO (2022) - ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment: https://academic.oup.com/ecco-jcc/article/16/1/2/6390052
 3. Aktualne zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i innych towarzystw gastroenterologicznych: https://ptg-e.org.pl/wytyczne/
 4. "Interna Szczeklika" rozdział "Wrzodziejące zapalenie jelita grubego" - prof. Grażyna Rydzewska - data aktualizacji: 10 sierpnia 2022
 5. Jakie leki małocząsteczkowe obecnie stosuje się w terapii NChZJ? - prof. dr hab. n. med. Piotr Eder: https://www.mp.pl/gastrologia/wideo/wywiady/294530,leki-maloczasteczkowe-w-terapii-nchzj
 6. Skuteczność i bezpieczeństwo wybranych leków immunosupresyjnych i biologicznych u chorych z umiarkowanym lub ciężkim rzutem WZJG: https://www.mp.pl/gastrologia/przegladbadan/312321,skutecznosc-i-bezpieczenstwo-wybranych-lekow-immunosupresyjnych-i-biologicznych-u-chorych-z-umiarkowanym-lub-ciezkim-rzutem-wzjg
 7. Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit w praktyce lekarza rodzinnego https://www.termedia.pl/poz/Wytyczne-postepowania-z-chorymi-na-nieswoiste-choroby-zapalne-jelit-w-praktyce-lekarza-rodzinnego,25675.html
 8. Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego https://www.termedia.pl/Artykul-specjalny-Wytyczne-Grupy-Roboczej-Konsultanta-Krajowego-w-dziedzinie-Gastroenterologii-i-Polskiego-Towarzystwa-Gastroenterologii-dotyczace-postepowania-z-pacjentem-z-wrzodziejacym-zapaleniem-j,41,20477,1,0.html
 9. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) - Medycyna Praktyczna Gastrologia https://www.mp.pl/pacjent/gastrologia/choroby/jelitogrube/65244,wrzodziejace-zapalenie-jelita-grubego-colitis-ulcerosa
 10. Prof. Grażyna Rydzewska: Dbajmy o skład mikrobioty jelitowej w czasach pandemii COVID-19 - Świat Lekarza https://swiatlekarza.pl/prof-grazyna-rydzewska-dbajmy-o-sklad-mikrobioty-jelitowej-w-czasach-pandemii-covid-19/
Tematy: WZJG
Ciekawostka
CZY WIESZ, ŻE...

Kosmki jelitowe to małe wypustki umieszczone na powierzchni błony śluzowej jelita cienkiego, mające na celu zwiększenie jego powierzchni chłonnej. Pojedynczy kosmek ma od 0,3 do 1,5 mm długości, na jeden mm2 jelita jest ich od 10 do 40, a ich gęstość zmniejsza się w kierunku końca jelita cienkiego. 

Łącznie liczba kosmków wynosi ok. 10 milionów, co zwiększa powierzchnię jelita cienkiego prawie 23 razy, do nawet 200 m2.