CU - wyniki wyszukiwania

Aktualności

Terapia nanocząsteczkami lipidowymi

Nowa terapia NZJ. Terapia nanocząsteczkami lipidowymi pozwoli na sterowanie konkretnymi komórkami w obrębie układu odpornościowego, a dzięki temu na precyzyjnie ukierunkowane leczenie, o znacznie mniejszym niekorzystnym wpływie na samopoczucie pacjenta, a także na monitorowanie postępu choroby. Nanocząsteczki lipidowe docierają do leukocytów i dostarczają do nich substancje terapeutyc...

Aktualności

Grzyby D. hansenii a choroba Crohna

"Jeśli w przyszłości naukowcom uda się wykazać, że ograniczenie występowania tego grzyba u ludzi (za pomocą zmian w diecie lub leków przeciwgrzybiczych) wiąże się z poprawą w zakresie gojenia owrzodzeń błony śluzowej, może to zmienić leczenie nieswoistych chorób zapalnych jelit." "Grzyby D. hansenii występują powszechnie w wielu produktach spożywczych, takich jak sery czy pr...

Aktualności

Ozanimod w amerykańskim programie leczenia WZJG

Nowy, obiecujący lek zatwierdzony na wrzodziejące zapalenie jelita grubego Ozanimod, czyli kapsułki Zeposia, podawane doustnie tylko raz dziennie, to lek nowej generacji, o innowacyjnym mechanizmie działania - jest to analog (potocznie mówiąc "naśladowca") sfingozyny, a dokładniej modulator receptora sfingozyny-1-fosforanu (S1P). Został on właśnie zatwierdzony przez Amerykańską Agencj...

Aktualności

Podwyżka cen czopków z mesalazyną

Od 1 maja znaczna podwyżka cen czopków z mesalazyną - np. Pentasa 1 g o 65,08 zł, a Salofalk 1 g aż o 70,02 zł. Warto zatem zrobić zapasy, w miarę możliwości."Zgodnie z projektem nastąpią znaczące podwyżki dopłat pacjenta dla leków zawierających mesalazynę w postaci czopków. I tak: dla leku Salofalk 1 g/30 szt. dopłata będzie wynosiła 73,22 zł (aktualnie 3,20 zł), dla leku ...

Aktualności

Leki anty-TNF a przebieg COVID-19

Terapia lekami anty-TNF, jak np. infliximab (Remicade, Remsima, Flixabi, Zessly, Inflectra) czy adalimumab (Humira, Hulio, Hyrimoz, Idacio, Imraldi, Amgevita), może chronić przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Korzystny wpływ na przebieg COVID-19 wynika ze zmniejszenia nasilenia tzw. burzy cytokinowej. Jedną z cytokin prozapalnych jest TNF (Tumor Necrosis Factor = Czynnik martwicy nowotworów...

Aktualności

Stelara skuteczna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

Ostatnie badania wykazały skuteczność ustekinumabu w leczeniu WZJG - w tym u chorych, u których wcześniejsze stosowanie leków biologicznych, np. Entyvio i infliximabu, zakończyło się niepowodzeniem. W Polsce aktualny program leczenia WZJG obejmuje infliximab (Remicade, Remsima, Flixabi, Zessly), wedolizumab (Entyvio) oraz tofacitinib (Xeljanz). Mamy nadzieję, że również ustekinumab zo...

Aktualności

Przeszczep mikrobioty a leczenie WZJG

Rośnie zainteresowanie rolą przeszczepu mikrobioty kałowej (FMT) jako potencjalnej opcji terapeutycznej wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Wynika to z roli mikrobiomu jelitowego w rozwoju i progresji WZJG. Pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit mają zmniejszoną różnorodność mikrobioty jelitowej, w tym zmniejszoną liczbę Firmicutes i Bacteriodetes oraz zwiększoną liczbę Actino...

Aktualności

Makrofagi leczące zapalenie jelit

To całkowicie nowy, obiecujący mechanizm leczenia NZJ. Naukowcy zidentyfikowali sposób na stymulowanie określonej części układu odpornościowego, która pomaga w gojeniu się błon śluzowych. Okazało się, że pewna podgrupa makrofagów jest głównym czynnikiem napędzającym regenerację bariery nabłonkowej jelit u pacjentów z NZJ. Tymczasem większość obecnych terapii NZJ obejmuje ...

Aktualności

Nieswoiste zapalenia jelit a przebieg COVID-19

Dzisiejsza publikacja z Przeglądu Gastroenterologicznego - najważniejsze informacje:• Do tej pory nie wykazano jednoznacznie, że nieswoiste zapalenie jelit (IBD) znacząco zwiększa ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, ale istnieją dowody, że niektóre leki mogą być czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.• W świetle obecnego stanu wiedzy nie ma badań wyraźnie wskazujących na ró...

Aktualności

Dzieci z chorobą Hirschsprunga mogą być narażone na zwiększone ryzyko rozwoju NZJ

Oba stany związane są z nieprawidłowościami w składzie mikrobiomu jelit oraz z defektem integralności bariery nabłonkowej i odporności błony śluzowej. Nieprawidłowość neuronów jelit może prowadzić do nieprawidłowej komunikacji z komórkami odpornościowymi, a tym samym stworzyć środowisko prozapalne w jelicie, które jest bardziej podatne na rozwój NZJ. Objawy choroby Hirschspr...

Aktualności

Szczepienia COVID-19 w NZJ

Międzynarodowe Towarzystwo ds. Badań nad Chorobami Zapalnymi Jelit wydało wytyczne, które rozwiewają wiele wątpliwości. Pacjenci z IBD powinni szczepić się w najszybszym możliwym terminie.Dostępne szczepionki są bezpieczne. U pacjentów leczonych immunosupresyjnie przeciwskazane są szczepionki żywe, natomiast te na bazie mRNA i wektorowe absolutnie takiego zagrożenia ze sobą nie ni...

Aktualności

Ryfaksymina w walce ze stanami zapalnymi jelit

Najnowsze badania wskazują, że mechanizm działania ryfaksyminy wykracza poza rolę leku przeciwbakteryjnego działającego w świetle jelita. Skuteczność ryfaksyminy może obejmować również zmniejszanie zapalenia błony śluzowej poprzez przeciwzapalne mechanizmy modulacji cytokin zapalnych, hamowanie przepuszczalności jelit i normalizację nadwrażliwości trzewnej....

Aktualności

Pacjenci z NZJ powinni zostać zaszczepieni przeciwko SARS-CoV-2, niezależnie od terapii modyfikujących odporność

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Badań nad Zapaleniem Jelit (IOIBD), pacjenci z NZJ powinni zostać zaszczepieni przeciwko SARS-CoV-2, niezależnie od terapii modyfikujących odporność. Wyjątkiem są wszelkie szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy lub zdolne do replikacji szczepionki z wektorami wirusowymi, które trafiają na rynek. Według badaczy osoby z NZJ są ...

Aktualności

Metformina a zapadalność na NZJ

U pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych metforminą zaobserwowano mniejszą zapadalność na NZJ. Metformina posiada ogólnometaboliczne właściwości, dlatego naukowcy coraz chętniej analizują jej prewencyjny wpływ na rozwój i progresje różnych chorób....

Aktualności

Palenie papierosów a choroba Crohna i WZJG

Palenie papierosów zwiększa ryzyko zaostrzenia choroby Crohna, zaś (paradoksalnie!) redukuje poziom zapalenia u pacjentów z WZJG. Zarówno stan zapalny śluzówki jelita grubego występujący w NZJ, jak i palenie papierosów są czynnikami ryzyka raka jelita grubego. Dzisiejsza publikacja na Termedia donosi, jak papierosy wpływają na nowotworzenie u pacjentów z NZJ. To pierwsze takie badani...

Aktualności

Stanowisko PTG-e w sprawie szczepień COVID-19 u pacjentów w NZJ

Pojawiło się stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Konsultanta ...

Aktualności

Nowy system nieinwazyjnego monitorowania aktywności choroby Crohna i WZJG

Nieinwazyjne urządzenie do wielospektralnej tomografii optoakustycznej (ang. multispectral optoacoustic tomography, MSOT) otrzymało właśnie unijny certyfikat bezpieczeństwa. Jest to nowoczesny sposób obrazowania, łączący lasery i ultradźwięki, co umożliwia lepsze monitorowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit niż obecnie stosowane systemy. Połączenie te...

Aktualności

Okres prenatalny i pierwsze lata życia dziecka a ryzyko chorób zapalnych jelit w przyszłości

Postępowanie we wczesnych latach życia dziecka może być związane z ryzykiem chorób zapalnych jelit w przyszłości. Szczególnie istotne jest racjonalne korzystanie z antybiotyków, ponieważ ich nadużywanie prowadzi do zaburzeń mikroflory jelitowej, a przez to do zakłóconej równowagi immunologicznej w jelitach, co może wpłynąć na zwiększone ryzyko ...

Czytelnia

Opalanie a leki w WZJG i chorobie Crohna

Sama choroba nie jest przeciwwskazaniem do opalania się. Jednak w trakcie przyjmowania niektórych leków, a także pewien czas po ich odstawieniu, należy stosować ochronę przeciwsłoneczną, tj. silne filtry anty-UV, co najmniej SPF 30-50, a optymalnie SPF 50+ PA++++: azatiopryna (Imuran, Azathioprine VIS) - znaczne zwiększenie ...

Czytelnia

Szczepienia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Szczepionki inaktywowane, tj. zawierające nieaktywne (zabite) drobnoustroje, są bezpieczne u pacjentów z NZJ niezależnie od stosowanych leków, również immunosupresyjnych (jak azatiopryna, 6-merkaptopuryna, metotreksat) czy biologicznych. Zaliczamy do nich szczepionki przeciw: grypie - do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych wirusowe...

Czytelnia

Anemia w chorobach zapalnych jelit - przyczyny, objawy i leczenie

Niedokrwistość (anemia) to stężenie hemoglobiny (Hb, Hgb) poniżej 12 g/dl u kobiet i poniżej 13 g/dl u mężczyzn. Jest to najczęstsze powikłanie pozajelitowe NZJ - dotyczy nawet do 74% chorych. Leczenie anemii zależy od jej przyczyny. Przyczyny W NZJ bardzo często dochodzi do niedokrwistości z niedoboru żelaza - przyczy...

Czytelnia

Probiotyki w NZJ - które brać i czy warto?

Wielu chorych z NZJ zadaje sobie pytanie jakie probiotyki przyjmować i czy w ogóle jest to uzasadnione. Wybór zależy od celu jaki chcemy osiągnąć, aktualnego stanu organizmu i zażywanych leków. Obecna wiedza na temat mikrobioty jest wciąż niewystarczająca, aby z całkowitą pewnością opisać role jakie odgrywa każdy z kilkuset szczepów bakterii ...

Czytelnia

Dieta w chorobie Crohna i WZJG

Nie ma jednej idealnej diety właściwej dla wszystkich chorych na NZJ. Warto prowadzić dzienniczek żywieniowy, czyli zapisywać reakcje na dany posiłek w ciągu dnia (np. ilość i rodzaj wypróżnień, wzdęcia, bóle brzucha) i na tej podstawie wykluczać składniki pokarmowe, które szkodzą. Ważny jest również sposób przyrządzania potraw, np. jajecznica może n...

Czytelnia

Ciąża a leki w nieswoistych zapaleniach jelit

Skutki odstawienia leków w ciąży mogą być bardzo niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Zaprzestanie leczenia może bowiem spowodować zaostrzenie choroby, co jest większym zagrożeniem dla przebiegu ciąży niż jakiekolwiek działania niepożądane samych leków. Większość leków stosowanych w NZJ można podawać w okresie ciąży i karmienia piersią:...

Czytelnia

Jak powstrzymać biegunkę?

Biegunką wg obowiązującej definicji WHO nazywamy zwiększoną częstotliwość (powyżej 2 dziennie) lub objętość (powyżej 200g dziennie) stolca wraz ze zmianą jego konsystencji na płynną lub półpłynną. Może pojawiać się ona epizodycznie (np. po spożyciu nieświeżej potrawy) lub przewlekle - tak, jak ma to miejsce w zapalnych czy czynnościowych chorobach jelit. Niezal...

Czytelnia

Szczepionka COVID-19 w chorobie Crohna i WZJG

Poniżej przedstawione zostaje tłumaczenie Q&A przeprowadzonego wśród brytyjskich specjalistów ochrony zdrowia na temat związku szczepień przeciw COVID-19 z chorobami autoimmunologicznymi, w tym chorobą Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Stanowisko PTG-e dostępne jest ...

Czytelnia

5 najważniejszych pytań o szczepienie przeciw COVID-19 w chorobie Crohna i WZJG

Najważniejsze informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 w nieswoistych chorobach zapalnych jelit - na podstawie kilku aktualnych i wiarygodnych publikacji naukowych oraz oficjalnych wytycznych. Czy powinie...

Choroby i dolegliwości

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) - łac. colitis ulcerosa (CU), ang. ulcerative colitis (UC) - to przewlekła choroba zapalna o podłożu autoimmunologicznym zaliczana do nieswoistych zapaleń jelit (NZJ), ang. inflammatory bowel disease (IBD). Choroby te są nieuleczalne, w ich przebiegu występują naprzemiennie okresy zaostrzeń i remisji....

CZY WIESZ, ŻE...

W jednej z lektur szkolnych jest wzmianka o WZJG. Mowa o "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Autorka przeprowadza tam rozmowę z lekarzem z czasów powstania w getcie warszawskim:

"Uczyłem się gorzej, śpiewałem brzydziej, nie umiałem jeździć na rowerze i nie miałem domu, bo moja matka umarła, jak miałem czternaście lat. (Colitis ulceroza, wrzodziejące zapalenie jelit, pierwszy pacjent, jakiego leczyłem w życiu, chorował dokładnie na to samo. Ale wtedy już był encorton i penicylina, i wyszedł z tego w parę tygodni)."

CZY WIESZ, ŻE...

Kosmki jelitowe to małe wypustki umieszczone na powierzchni błony śluzowej jelita cienkiego, mające na celu zwiększenie jego powierzchni chłonnej. Pojedynczy kosmek ma od 0,3 do 1,5 mm długości, na jeden mm2 jelita jest ich od 10 do 40, a ich gęstość zmniejsza się w kierunku końca jelita cienkiego. 

Łącznie liczba kosmków wynosi ok. 10 milionów, co zwiększa powierzchnię jelita cienkiego prawie 23 razy, do nawet 200 m2. 

CZY WIESZ, ŻE...

W krajach rozwiniętych gospodarczo częstość zachorowań na zapalne choroby jelit wciąż rośnie. Po uśrednieniu i ekstrapolacji dostępnych danych można przyjąć, że w Polsce chora jest już co 500 osoba.

CZY WIESZ, ŻE...

Przeszczep fekalny był stosowany już ponad 3000 lat temu w Indiach, a w IV wieku w Chinach u chorych z problemami jelitowymi. 

Od roku 1958 stosowany jest w zachodniej medycynie w formie przeszczepu mikrobioty (FMT) po odfiltrowaniu resztek pożywienia, przynosząc bardzo pozytywne rezultaty. Oprócz zastosowania w walce z Clostridium difficile sprawdza się w indukcji remisji zapalnych chorób jelit, ale również w leczeniu np. depresji czy stwardnienia rozsianego

Biorąc pod uwagę tę właściwość można uznać FMT za najstarszy lek na NZJ, który jednak wciąż nie przestaje zaskakiwać swoją wszechstronnością.

CZY WIESZ, ŻE...

Sterydooporność to brak poprawy klinicznej pomimo zastosowania przez 4 tygodnie sterydu w dawce dobowej do 0,75 mg/kg masy ciała w przeliczeniu na prednizon (Encorton).

CZY WIESZ, ŻE...

Biegunka oraz zaparcie mają swoje ścisłe definicje.

Wg WHO biegunka to co najmniej 2 wypróżnienia LUB powyżej 200g masy stolca w ciągu doby.

Zaparciem natomiast określa się stan, gdzie oddawanie stolca następuje rzadziej niż 3 razy tygodniowo.

CZY WIESZ, ŻE...

Jedną z najnowszych grup leków w NZJ są inhibitory kinazy janusowej (inhibitory JAK). Ich działanie polega na aktywacji białek, które odpowiadają za dalszą transmisję sygnału do jądra komórkowego i uruchamiają proces transkrypcji. 

Nazwa pochodzi od rzymskiego bóstwa o dwóch twarzach, z uwagi na to, że kinaza janusowa posiada dwie domeny białkowe – jedna z nich ma aktywność kinazową, a druga hamuje jej działanie. Pierwotnie rozwinięcie skrótu było dość humorystyczne - “Just Another Kinases” (ang. “tylko  kolejne kinazy”), gdyż nie przywiązywano do tego odkrycia większego znaczenia. Dopiero po otrzymaniu nadspodziewanie dobrych efektów terapeutycznych postanowiono zmienić nazwę na bardziej poważną tak, aby akronim pozostał ten sam.

Do kinaz janusowych należą 4 białka:

 1. kinaza janusowa 1 (JAK1)
 2. kinaza janusowa 2 (JAK2)
 3. kinaza janusowa 3 (JAK3)
 4. kinaza tyrozynowa 2 (TYK2)
CZY WIESZ, ŻE...

Nie wszystkie nazwy leków biologicznych kończą się na -mab.

Sufiks -mab dotyczy wyłącznie podgrupy przeciwciał monoklonalnych (Monoclonal AntiBody) a z samej ich nazwy możemy wywnioskować nieco więcej:

 • sufiks -symab oznacza, że w leku użyte jest białko chimeryczne (fuzyjne) zawierające 50-90% białka ludzkiego
 • sufiks -zumab oznacza już ponad 90% białka ludzkiego

Analogicznie po końcówce nazwy możemy rozpoznać coraz częściej stosowane inhibitory kinaz. Właściwy dla tej grupy sufiks to -nib, choć jak do tej pory w NZJ zastosowanie mają jedynie inhibitory kinaz tyrozynowych o sufiksie -tinib.

CZY WIESZ, ŻE...

Skład mikrobioty bakteryjnej jelit zmienia się pod wpływem różnych czynników, takich jak np.:

 • pożywienie
 • hormony
 • środowisko
 • rodzaj porodu
  (drogami natury lub za pomocą cięcia cesarskiego)
 • przyjmowanie antybiotyków i leków
 • wiek
 • stres
 • choroby
CZY WIESZ, ŻE...

Ostre rozdęcie okrężnicy (megacolon toxicum) to poważne powikłanie WZJG czy rzekomobłoniastego zapalenia jelit spowodowanego przez bakterię Clostridium difficile

Objawia się wzdęciem i bolesnością brzucha z zanikiem szmerów perystaltycznych, gorączką oraz przyśpieszeniem akcji serca. Taki stan diagnozuje się za pomocą zdjęcia RTG jamy brzusznej i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej, gdyż bezpośrednio zagraża życiu chorego. Jeżeli po 48 godzinach od rozpoczęcia leczenia nie nastąpi poprawa, niezbędne jest operacyjne usunięcie jelita grubego z wyłonieniem ileostomii. Warto mieć na uwadze, że jedną z przyczyn może być nadmierne stosowanie loperamidu (Stoperan, Imodium, Laremid i inne) w celu powstrzymania biegunki, dlatego zaleca się stosowanie tego leku w niskich dawkach i tylko w wyjątkowych sytuacjach.

CZY WIESZ, ŻE...

Sterydoterapii ogólnoustrojowej (Encorton, Metypred) nie można gwałtownie przerwać nawet wtedy, gdy ustąpią objawy choroby, ponieważ może dojść do zagrażającej życiu niewydolności kory nadnerczy. W większości przypadków całkowite wyleczenie niedoczynności kory nadnerczy nie jest możliwe i konieczna jest substytucyjna terapia sterydami już do końca życia. Dlatego tak istotne jest, aby dawka sterydów ogólnych stosowanych w zaostrzeniu NZJ była stopniowo redukowana. Najczęściej zlecany schemat schodzenia to 5mg na tydzień w przypadku Encortonu oraz 4mg na tydzień w przypadku Metypredu.

Pokaż wszystko w temacie: choroba CrohnaWZJGgastroskopiakolonoskopiamikrobiotadietaszczepienia