KOLONOSKOPIA - wyniki wyszukiwania

Badania

Kolonoskopia - wskazania, przygotowanie, przebieg i interpretacja wyników

Kolonoskopia (ileokolonoskopia) to badanie całego jelita grubego wraz z ostatnim odcinkiem jelita cienkiego. ...

Badania

Rektoskopia - wskazania, przygotowanie, przebieg i interpretacja wyników

Rektoskopia (inaczej proktoskopia) to endoskopowe badanie odbytnicy. Może być ono rozszerzone o pewien odcinek esicy - takie badanie to rektosigmoidoskopia. ...

Badania

Sigmoidoskopia - wskazania, przygotowanie, przebieg i interpretacja wyników

Sigmoidoskopia, a dokładniej fiberosigmoidoskopia (FSS), to endoskopowe badanie dystalnej (końcowej) części jelita grubego, tj. odbytnicy oraz esicy. Badanie może być rozszerzone o zstępnicę, a nawet część poprzecznicy. Sigmoidoskopia jest podobna do kolonoskopii, ale trwa krócej i nie wymaga tak długiego, uciążliwego przyg...

CZY WIESZ, ŻE...

Kosmki jelitowe to małe wypustki umieszczone na powierzchni błony śluzowej jelita cienkiego, mające na celu zwiększenie jego powierzchni chłonnej. Pojedynczy kosmek ma od 0,3 do 1,5 mm długości, na jeden mm2 jelita jest ich od 10 do 40, a ich gęstość zmniejsza się w kierunku końca jelita cienkiego. 

Łącznie liczba kosmków wynosi ok. 10 milionów, co zwiększa powierzchnię jelita cienkiego prawie 23 razy, do nawet 200 m2. 

CZY WIESZ, ŻE...

Przeszczep fekalny był stosowany już ponad 3000 lat temu w Indiach, a w IV wieku w Chinach u chorych z problemami jelitowymi. 

Od roku 1958 stosowany jest w zachodniej medycynie w formie przeszczepu mikrobioty (FMT) po odfiltrowaniu resztek pożywienia, przynosząc bardzo pozytywne rezultaty. Oprócz zastosowania w walce z Clostridium difficile sprawdza się w indukcji remisji zapalnych chorób jelit, ale również w leczeniu np. depresji czy stwardnienia rozsianego

Biorąc pod uwagę tę właściwość można uznać FMT za najstarszy lek na NZJ, który jednak wciąż nie przestaje zaskakiwać swoją wszechstronnością.

CZY WIESZ, ŻE...

Skład mikrobioty bakteryjnej jelit zmienia się pod wpływem różnych czynników, takich jak np.:

 • pożywienie
 • hormony
 • środowisko
 • rodzaj porodu
  (drogami natury lub za pomocą cięcia cesarskiego)
 • przyjmowanie antybiotyków i leków
 • wiek
 • stres
 • choroby
CZY WIESZ, ŻE...

Skala Boston służy do oceny przygotowania jelita grubego do badania kolonoskopowego i opiera się na ocenie każdego z trzech segmentów jelita grubego:

 1. odbytnica, esica i zstępnica
 2. zagięcie wątrobowe, poprzecznica, zagięcie śledzionowe
 3. kątnica, wstępnica

Wynik podaje się w formie:

BBPS = 3/9 (0+1+2)

gdzie:

0 oznacza niewłaściwe przygotowanie jelita

1 to brak całkowitej widoczności błony śluzowej z powodu zalegających resztek pokarmowych

2 to drobne resztki pokarmowe umożliwiające dalsze przeprowadzenie badania

3 to bardzo dobrze widoczna błona śluzowa bez resztek pokarmowych

Pokaż wszystko w temacie: choroba CrohnaWZJGgastroskopiakolonoskopiamikrobiotadietaszczepienia