Data: 2021-06-12 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 298 razy

Terapia nanocząsteczkami lipidowymi

wiedza Nowa terapia NZJ. Terapia nanocząsteczkami lipidowymi pozwoli na sterowanie konkretnymi komórkami w obrębie układu odpornościowego, a dzięki temu na precyzyjnie ukierunkowane leczenie, o znacznie mniejszym niekorzystnym wpływie na samopoczucie pacjenta, a także na monitorowanie postępu choroby. Nanocząsteczki lipidowe docierają do leukocytów i dostarczają do nich substancje terapeutyczne, takie jak terapia genowa mRNA, co przerywa uwalnianie cytokin wywołujących zapalenie i tłumi niewłaściwą odpowiedź immunologiczną organizmu. Leczenie nie wpływa na leukocyty niepowodujące zapalenia, a to ograniczy działania niepożądane.
Nieźle to opracowaliśmy? Pamiętaj że lubimy kawę 😁
☕ Postaw nam kawę ☕

Źrodło
    https://www.termedia.pl/gastroenterologia/Nowa-terapia-nieswoistego-zapalenia-jelit-ukierunkowana-na-komorki-odpornosciowe,42698.html