Data: 2023-06-16 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 1918 razy

Co zrobić, gdy zabraknie mi leków?

leki
  • Lekarz POZ, czyli lekarz pierwszego kontaktu (specjalista medycyny rodzinnej lub internista) ma obowiązek wystawić recepty na brakujące nam leki przewidziane w wytycznych leczenia naszej choroby oraz ma obowiązek zaznaczyć na tych receptach odpowiedni poziom odpłatności (refundacji), na podstawie naszej diagnozy (np. opisu kolonoskopii i wycinków hist-pat, wypisu ze szpitala) oraz opinii gastroenterologa.
  • Lekarz POZ może również zmieniać leki wg naszych aktualnych potrzeb (tj. wg aktualnego stanu zdrowia), np. wprowadzić steryd w zaostrzeniu.
  • Jeśli lekarz POZ nie spełnia naszych wymagań, np. mamy problemy z uzyskaniem brakujących recept albo należnej nam refundacji, możemy go w każdej chwili zmienić, ponieważ nie obowiązuje rejonizacja.
  • W dziale Leczenie, pod wszystkimi refundowanymi lekami, znajdują się informacje, z jaką zniżką można kupić dany preparat w zależności od choroby (WZJG, choroba Crohna, MZJG).
  • W przypadku wątpliwości, jaki poziom odpłatności powinien być zaznaczony w konkretnym przypadku, można skorzystać z serwisu BartoszMówi lub ze stron Medycyny Praktycznej, na których zawsze znajdziemy aktualne informacje zgodne z najnowszą listą refundacyjną.
  • Każdy magister farmacji ma prawo (ale nie obowiązek) wystawić receptę farmaceutyczną pacjentowi, który potrzebuje swoich leków stosowanych przewlekle, a nie może skontaktować się z przychodnią lub lekarzem. Recepta farmaceutyczna realizowana jest z odpłatnością 100%. Pacjent powinien szczegółowo wyjaśnić powód braku leku, pokazać historię choroby i stosowane leczenie, np. na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).
  • Dostępność leków w aptekach można sprawdzić na stronie KtoMaLek
Autorzy tej strony zasilani są kawą.
☕ Postaw nam kawę ☕