Data: | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu

Co zrobić, gdy zabraknie mi leków?

leki
  • Lekarz POZ, czyli lekarz pierwszego kontaktu (specjalista medycyny rodzinnej lub internista) ma obowiązek wystawić recepty na brakujące nam leki przewidziane w wytycznych leczenia naszej choroby oraz ma obowiązek zaznaczyć na tych receptach odpowiedni poziom odpłatności (refundacji), na podstawie naszej diagnozy (np. opisu kolonoskopii i wycinków hist-pat) oraz opinii gastroenterologa.
  • Lekarz POZ może również zmieniać leki wg naszych aktualnych potrzeb (tj. wg aktualnego stanu zdrowia), np. wprowadzić steryd w zaostrzeniu.
  • Jeśli lekarz POZ nie spełnia naszych wymagań, np. mamy problemy z uzyskaniem brakujących recept albo należnej nam refundacji, możemy go w każdej chwili zmienić, ponieważ nie obowiązuje rejonizacja.
  • W przypadku wątpliwości, jaki poziom odpłatności powinien być zaznaczony w konkretnym przypadku, można skorzystać ze strony BartoszMówi, na której zawsze znajdziemy aktualne informacje zgodne z najnowszą listą refundacyjną.
  • Dostępność leków w aptekach można sprawdzić na stronie KtoMaLek
Tematy: CU, CD, MZ, ZJD