Data: 2023-06-03 | Autor: Katarzyna Kołodziej oraz Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 1216 razy

Kończy się L4 i co dalej? Świadczenie rehabilitacyjne i jak je otrzymać

zus

U wielu chorych na NZJ zaostrzenie trwa tygodniami, a nawet miesiącami. Na zwolnieniu chorobowym (L4) można przebywać 182 dni. I o tym większość wie. Co jednak w przypadku, kiedy choroba mimo leczenia nie odpuszcza i nie jesteśmy zdolni by wrócić do pracy, a trzeba za coś żyć i się leczyć? Rozwiązaniem może być złożenie wniosku w ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Jaka jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?

Świadczenie to wynosi 90% podstawy zasiłku chorobowego przez pierwsze 3 miesiace świadczenia i 75% tej podstawy przez pozostały okres na jaki świadczenie zostało przyznane. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, które otrzymują 100% podstawy zasiłku chorobowego.

Jak długo można przebywać na świadczeniu rehabilitacyjnym?

Na świadczeniu rehabilitacyjnym można przebywać maksymalnie jeden rok. A w przypadku kiedy np. ZUS przyzna je na krótszy okres mozna złożyc wniosek o przedłuzenie.

Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Krokiem pierwszym będzie odnalezienie swojego oddziału ZUS i pobranie z niego (lub ze strony internetowej) odpowiednich dokumentów. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne można złożyć nawet kiedy nasza umowa o pracę wygasła w trakcie zwolnienia chorobowego. Należy pamiętać, żeby wniosek złożyć w swoim oddziale ZUS minimum 6 tygodni przed końcem pobierania zasiłku chorobowego, albo nie później niż 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie może być przyznane.

Następnie należy zdobyć, wypełnić i złożyć w oddziale ZUS następujące dokumenty:
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia na druku OL-9 wypełnione przez lekarza leczącego (może to być lekarz POZ lub specjalista np. gastroenterolog) oraz ksero całej dokumentacji medycznej
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku OL-10 wystawiony przez płatnika składek (lub ostatniego płatnika składek, jeśli wniosek o świadczenie będzie składany po wygaśnięciu umowy o pracę). Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność nie składasz tego dokumentu.
  • zaświadczenie Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem; Z-3b - jeśli jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo duchownym i zasiłek chorobowy nie był Ci wypłacany przez ZUS, lecz przez płatnika składek, np. z tytułu zatrudnienia; lub zaświadczenie Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Po złożeniu dokumentów należy poczekać na listowne wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika. Jeśli stan chorego uniemożliwia odbycie podróży do jednostki ZUS, lekarz orzecznik przeprowadzi badanie w miejscu jego zamieszkania. ZUS na rozpatrzenie wniosku ma 60 dni od daty wpływu do ZUS wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, a w przypadku badania przez komisję lekarską 30 dni od daty wydania orzeczenia. Jeśli zdarzy się, że otrzymamy od ZUS odpowiedź odmowy przyznania świadczenia, można złożyć odwołanie od decyzji w terminie 14 dni na druku OL-4. Jeśli kolejna decyzja również będzie odmowna, istnieje możliwość odwołania się do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie do sądu należy złożyć w oddziale ZUS, który wydał decyzję.

Jak przygotować się do komisji w ZUS?

Osoby przewlekle chore mają tendencję do maskowania niektórych objawów czy stanów, które dla osoby zdrowej byłyby nie do przyjęcia. Na komisji nie należy udawać zdrowszego ani ładniejszego niż jest się w rzeczywistości. Makijaż na komisję to nie jest najlepszy pomysł. Najlepiej postawić na naturalny wygląd nawet, jeżeli choroba odcisnęła swoje piętno. Na komisję należy ubrać się czysto, schludnie, ale skromnie. Warto zadbać też o punktualność, tak aby być na miejscu kilkanaście minut przed czasem.

Jak wygląda komisja w ZUS?

Komisja ma miejsce w budynku ZUS i wbrew pozorom kryje się pod tym określeniem zazwyczaj tylko jeden lekarz. Może on przy chorym zapoznawać się dokładniej z dokumentacją, pytając o poszczególne kwestie - możliwe też, że zapoznał się z dokumentacją wcześniej. Należy pamiętać, aby precyzyjnie odpowiadać na zadane pytania i nie rozwijać niepotrzebnie wypowiedzi, ale jednak mówić o swoich problemach, ograniczeniach. Tutaj nie ma sensu udawać, że wszystko jest dobrze i świetnie sobie radzimy. Komisja może trwać około 30 minut, po czym lekarz poinformuje o swojej decyzji, a o szczegółach zostaniemy powiadomieni listownie.

Jak wykorzystać czas na świadczeniu rehabilitacyjnym?

Przebywając na świadczeniu rehabilitacyjnym, pojawiają się możliwości czasowe, aby zająć się swoim zdrowiem bez obawy o całkowitą utratę płynności finansowej i o konieczność docierania do pracy o określonej porze, co często jest niemożliwe przy aktywnej chorobie autoimmunologicznej. Należy teraz zadbać o jak najlepsze leczenie, jak i ogólny odpoczynek tak, aby po ustaniu świadczenia być w jak najlepszej ogólnej formie i powtórnie podjąć pracę. Jeżeli w trakcie trwania świadczenia zdecydujemy o podjęciu pracy kosztem utraty świadczenia, można zrobić to w każdej chwili, informując swój oddział ZUS. Należy pamiętać jednak, że nie można podejmować pracy zarobkowej oraz korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego w tym samym czasie.

Co jeżeli po ustaniu świadczenia nie jestem w stanie wrócić do pracy?

Jeśli kończy się roczne świadczenie, a chory nadal nie jest w stanie wrócić do pracy, istnieje szansa na otrzymanie renty. Wniosek o przyznanie renty należy złożyć nie później niż 30 dni przed końcem świadczenia. O rentach napiszemy innym razem, bo to dość rozległy temat.

Tematy:
Ciekawostka
CZY WIESZ, ŻE...

W krajach rozwiniętych gospodarczo częstość zachorowań na zapalne choroby jelit wciąż rośnie. Po uśrednieniu i ekstrapolacji dostępnych danych można przyjąć, że w Polsce chora jest już co 500 osoba.