Data: 2021-06-16 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 1348 razy

W jakich przypadkach mogę otrzymać leczenie biologiczne?

dna-2

Leczenie biologiczne można otrzymać po przejściu kwalifikacji w ramach programu lekowego całkowicie refundowanego przez NFZ oraz w ramach badań klinicznych. W obu tych przypadkach chory nie płaci za leki biologiczne, tj. otrzymuje je za darmo przez określony czas.

Prowadzący gastroenterolog powinien skierować na leczenie biologiczne pacjentów z czynną umiarkowaną i ciężką postacią choroby, w przypadku niedostatecznej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym na sterydy ogólnoustrojowe (prednizon, prednizolon, metyloprednizolon) i tiopuryny (azatiopryna, 6-merkaptopuryna), lub gdy nie tolerują takiego leczenia, albo jest ono przeciwwskazane.

Kwalifikację do leczenia biologicznego należy rozważyć u chorych sterydoopornych, sterydozależnych lub nietolerujących sterydów.

Zatem jeśli dotychczasowe leczenie nie jest wystarczająco skuteczne, nastąpiła utrata odpowiedzi lub wystąpiła nietolerancja (np. ostre zapalenie trzustki podczas przyjmowania azatiopryny), warto zapytać gastroenterologa o leczenie biologiczne.

Program lekowy dla choroby Crohna obejmuje infliximab, adalimumab, ustekinumab oraz wedolizumab, natomiast dla WZJG infliximab i wedolizumab.

Kroplówki, tj. wlewy dożylne (infliximab, wedolizumab i pierwsza dawka ustekinumabu) oraz pierwsze wstrzyknięcia podskórne adalimumabu podawane są w szpitalach referencyjnych, na oddziałach gastroenterologicznych, w specjalnych salach do leczenia biologicznego. Kolejne zastrzyki z adalimumabem lub ustekinumabem wydawane są z apteki szpitalnej do stosowania samodzielnie w domu.

Wszelkie szczegóły - jak długo trwa dany program w danej chorobie oraz jakie badania trzeba przejść w ramach kwalifikacji - znajdują się w dziale Leczenie, przy każdym z leków biologicznych.