Data: 2023-09-03 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 1872 razy

Co się dzieje z odbytem po wyłonieniu stomii?

barbie

Funkcja odbytu po wyłonieniu stomii zależy od typu operacji, która została wykonana. Jeżeli wyłoniono stomię dwulufową (pętlową) to część treści pokarmowej nadal przechodzi do kolejnych części przewodu pokarmowego i co za tym idzie, chory wypróżnia się również naturalnie.

Jeżeli wyłoniono stomię jednolufową to droga naturalna zostaje całkowicie zamknięta. W tej sytuacji ani treść pokarmowa ani gazy nie wydostają się przez odbyt, lecz wszystko to przechodzi do worka stomijnego. Należy zauważyć, że w przypadku braku ciągłości układu pokarmowego, u chorego co jakiś czas występuje parcie na stolec i konieczność wypróżnienia. Oddawany jest jednak wtedy śluz, który wciąż naturalnie wytwarza się w pozostawionych częściach przewodu pokarmowego. Nie mamy tu do czynienia z treścią pokarmową.

U większości chorych możliwe jest odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego po przeleczeniu choroby podstawowej i poprawie stanu pacjenta. W niektórych sytuacjach jednak, kiedy zajęty zmianami chorobowymi zostaje sam odbyt, konieczne staje się jego usunięcie wraz ze zwieraczami. Odbyt zostaje wtedy bezpowrotnie zaszyty, a operacja ta nosi nieformalną nazwę "Barbie butt surgery".

Autorzy tej strony zasilani są kawą.
☕ Postaw nam kawę ☕
Tematy: stomia