Data: 2021-03-01 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 794 razy

Przeszczep mikrobioty a leczenie WZJG

bakterie-2 Rośnie zainteresowanie rolą przeszczepu mikrobioty kałowej (FMT) jako potencjalnej opcji terapeutycznej wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Wynika to z roli mikrobiomu jelitowego w rozwoju i progresji WZJG. Pacjenci z nieswoistym zapaleniem jelit mają zmniejszoną różnorodność mikrobioty jelitowej, w tym zmniejszoną liczbę Firmicutes i Bacteriodetes oraz zwiększoną liczbę Actinobacteria, Proteobacteria i Escherichia coli. Takie zaburzenie mikrobiomu jelitowego - czyli tzw. dysbioza w jelitach - powoduje zwiększoną produkcję toksyn prozapalnych, które mogą predysponować do rozwoju WZJG. Zaburzona mikroflora niszczy ponadto barierę komórkową nabłonka w przewodzie pokarmowym, co sprzyja stanowi zapalnemu. W badaniach włączonych do przeglądu stwierdzono 24% wskaźnik remisji klinicznej u pacjentów z WZJG, którym podano FMT, w porównaniu z 5% odsetkiem remisji w grupie placebo.Autorzy przejrzeli również inne badania oceniające FMT we WZJG - wskaźniki remisji klinicznej wahają się od 28% do 37%, a remisji endoskopowej od 14% do 30%.Oceniono także protokół intensywnego mrożonego przeszczepu mikrobioty - 1 kolonoskopia i 5 lewatyw tygodniowo, przez 8 tygodni. Zamrożone FMT przygotowano w warunkach beztlenowych z nadzieją na zachowanie „zdrowych” drobnoustrojów. Procedura ta doprowadziła do zwiększenia różnorodności mikrobiologicznej w jelitach, jednak wynikający z tego wzrost wskaźnika remisji klinicznej był niewielki.Istnieją zatem pewne obiecujące dane, potwierdzające sens stosowania FMT u pacjentów z WZJG, jednak potrzebne są dalsze badania w celu optymalizacji tej procedury.
Nieźle to opracowaliśmy? Pamiętaj że lubimy kawę 😁
☕ Postaw nam kawę ☕

Źrodło
    https://www.termedia.pl/gastroenterologia/Wrzodziejace-zapalenie-jelita-grubego-i-przeszczep-kalu,41529.html