LECZENIE BIOLOGICZNE - wyniki wyszukiwania

Aktualności

Leczenie biologiczne a szczepionka COVID-19

"Pacjenci z chorobami zapalnymi jelit leczeni infliksymabem gorzej odpowiadają na pierwszą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 produkowaną przez koncerny Pfizer lub AstraZeneca w porównaniu z tymi leczonymi wedolizumabem. Wydaje się, że druga dawka preparatu Pfizera indukuje u tych pacjentów wystarczający poziom odporności przeciwko SARS-CoV-2."...

Aktualności

Leki anty-TNF a przebieg COVID-19

Terapia lekami anty-TNF, jak np. infliximab (Remicade, Remsima, Flixabi, Zessly, Inflectra) czy adalimumab (Humira, Hulio, Hyrimoz, Idacio, Imraldi, Amgevita), może chronić przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Korzystny wpływ na przebieg COVID-19 wynika ze zmniejszenia nasilenia tzw. burzy cytokinowej. Jedną z cytokin prozapalnych jest TNF (Tumor Necrosis Factor = Czynnik martwicy nowotworów...

Aktualności

Stelara skuteczna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

Ostatnie badania wykazały skuteczność ustekinumabu w leczeniu WZJG - w tym u chorych, u których wcześniejsze stosowanie leków biologicznych, np. Entyvio i infliximabu, zakończyło się niepowodzeniem. W Polsce aktualny program leczenia WZJG obejmuje infliximab (Remicade, Remsima, Flixabi, Zessly), wedolizumab (Entyvio) oraz tofacitinib (Xeljanz). Mamy nadzieję, że również ustekinumab zo...

Aktualności

IPP a infliximab

Ciekawy wniosek z dzisiejszej publikacji - z kilku badań wynika, że pacjenci z NZJ przyjmujący inhibitory pompy protonowej (IPP) mieli mniejsze prawdopodobieństwo osiągnięcia remisji podczas leczenia biologicznego infliksymabem. Wydaje się, że stosowanie IPP we wczesnym okresie życia wiąże się z ryzykiem rozwoju NZJ w późniejszym okresie, jednak nie jest jasne, czy stosowanie IPP wp...

CZY WIESZ, ŻE...

Nie wszystkie nazwy leków biologicznych kończą się na -mab.

Sufiks -mab dotyczy wyłącznie podgrupy przeciwciał monoklonalnych (Monoclonal AntiBody) a z samej ich nazwy możemy wywnioskować nieco więcej:

  • sufiks -symab oznacza, że w leku użyte jest białko chimeryczne (fuzyjne) zawierające 50-90% białka ludzkiego
  • sufiks -zumab oznacza już ponad 90% białka ludzkiego

Analogicznie po końcówce nazwy możemy rozpoznać coraz częściej stosowane inhibitory kinaz. Właściwy dla tej grupy sufiks to -nib, choć jak do tej pory w NZJ zastosowanie mają jedynie inhibitory kinaz tyrozynowych o sufiksie -tinib.

Pokaż wszystko w temacie: choroba CrohnaWZJGgastroskopiakolonoskopiamikrobiotadietaszczepienia