Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów

Adresy

Klinika Gastroenterologii
plac Hallera 1
90-647 Łódź

Oddział gastroenterologiczny tymczasowo przeniesiony do:
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213 Łódź
ul. Pomorska 251

Uwagi

Ośrodek referencyjny
Leczenie biologiczne

Badania kliniczne:
Ontamalimab +48426393078 adam.dziki@umed.lodz.pl

Propozycja zmian

Doświadczenia pacjentów