Proktolog

dr hab. Łukasz Dziki

Adresy

Profesor Dziki Clinic
Piłsudskiego 9a
Śródmieście, Łódź
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego
Szpital Specjalistyczny Brzeziny
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6
95-060 Brzeziny

Propozycja zmian

Doświadczenia pacjentów