Data: | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu

Czy możliwe jest trwałe wyleczenie?

wiedza Niestety nie, ponieważ nie są znane przyczyny NZJ. Są to choroby przewlekłe, mają okresy zaostrzeń oraz remisji. Leczenie ma na celu wygaszenie stanu zapalnego w zaostrzeniu, czyli doprowadzenie do remisji, a następnie jej podtrzymanie. Są 3 rodzaje remisji:
  • objawowa - inaczej kliniczna, brak objawów choroby
  • endoskopowa - brak zmian w obrazie kolonoskopii "na oko"
  • mikroskopowa - inaczej śluzówkowa, brak zmian w wycinkach hist-pat pobranych podczas kolonoskopii
Uzyskanie trwałej remisji wraz z wygojeniem zmian śluzówkowych to cel aktualnego leczenia NZJ. Remisja może trwać wiele lat.
Tematy: CU, CD, MZ