Data: 2020-07-18 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu

Upadacitinib umiarkowanie skuteczny w indukcji remisji choroby Crohna

wiedza Upadacitinib - jeden z badanych doustnych leków na NZJ - okazał się umiarkowanie skuteczny w indukcji remisji choroby Crohna. Remisję endoskopową osiągnęło 22% pacjentów leczonych upadacitinibem w dawce 24 mg dwa razy dziennie. W grupie otrzymującej placebo nikt nie uzyskał takiej remisji. Zaobserwowane skutki uboczne to częstsze infekcje oraz wyższe stężenia cholesterolu HDL i LDL.
Nieźle to opracowaliśmy? Pamiętaj że lubimy kawę 😁
☕ Postaw nam kawę ☕

Źrodło
    https://www.termedia.pl/gastroenterologia/Skutecznosc-i-bezpieczenstwo-upadacitinibu-u-pacjentow-z-choroba-Lesniowskiego-Crohna,38711.html