Data: 2022-12-09 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu | Przeczytano 809 razy

Rifaksymina najskuteczniejsza w ostrym zapaleniu zbiornika J-pouch

j-pouch

Eubiotyk ryfaksymina (Xifaxan) w dawce 400 mg podawanej 3 razy na dobę przez 28 dni okazał się najskuteczniejszym lekiem w przypadku ostrego zapalenia zbiornika jelitowego J-pouch. Tak wynika z metaanalizy 18 badań, opublikowanej ostatnio w prestiżowym naukowym czasopiśmie gastroenterologicznym "European Journal of Gastroenterology & Hepatology".

Proktokolektomia odtwórcza z wytworzeniem zbiornika J-pouch to tzw. "złoty standard" i "metoda z wyboru" - czyli najczęściej wykonywana operacja planowa - w chirurgicznym leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Po usunięciu jelita grubego, zbiornik jelitowy szyje się z końcowego odcinka jelita cienkiego (tj. z jelita krętego) i zespala z kanałem odbytu. Zbiornik taki zagięty jest w kształcie litery J - stąd nazwa J-pouch. Pełni on rolę bańki odbytnicy i pozwala na utrzymanie ciągłości przewodu pokarmowego. Jest zatem alternatywą dla wyłanianej na stałe ileostomii w sytuacjach, gdy trzeba usunąć całe jelito grube - u pacjentów z WZJG, w niektórych przypadkach nieokreślonego zapalenia jelita oraz w rodzinnej polipowatości jelita grubego (FAP).

Pouchitis, czyli zapalenie wytworzonego zbiornika jelitowego, to istotne powikłanie tej operacji - ostre zdarza się u ok. 18%, a przewlekłe u ok. 13% chorych. Zapalenie zbiornika skutkować może jego uszkodzeniem, ponadto znacznie obniża jakość życia, dlatego tak ważne jest skuteczne leczenie pouchitis. Analiza omawianych badań potwierdziła, że podstawą terapii ostrego zapalenia zbiornika jelitowego jest leczenie przeciwbakteryjne, a najskuteczniej działa w tym przypadku eubiotyk ryfaksymina (rifaksymina).

Z kolei w profilaktyce zapalenia zbiornika J-pouch skuteczniejsze od placebo okazały się probiotyki, przede wszystkim zawierający 8 szczepów bakterii VSL#3 (Vivomixx).

Nieźle to opracowaliśmy? Pamiętaj że lubimy kawę 😁
☕ Postaw nam kawę ☕

Źrodło
    https://www.termedia.pl/gastroenterologia/Rifaksymina-najskuteczniejszym-lekiem-w-przypadku-ostrego-zapalenia-zbiornika-jelitowego-pouchitis-u-pacjentow-z-colitis-ulcerosa-poddanych-proktokolektomii-metaanaliza-18-badan-RCT,49641.html
Tematy: WZJG, powikłania