Data: 2021-02-01 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu

Palenie tytoniu a indukcja remisji w chorobie Crohna

fajki Aby zwiększyć skuteczność indukcji remisji, pacjenci z chorobą Crohna leczeni biologicznie powinni jednocześnie rzucić palenie. Chorzy na Crohna będący aktywnymi palaczami mają bowiem mniejsze szanse na uzyskanie odpowiedzi klinicznej po leczeniu antagonistami TNF-alfa w porównaniu z osobami nigdy niepalącymi.

Źrodło
    https://www.termedia.pl/gastroenterologia/Palenie-papierosow-a-odpowiedz-na-antagonistow-TNF-alfa-w-leczeniu-choroby-Lesniowskiego-Crohna,41213.html