Data: 2020-08-18 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu

Ozanimod skuteczny w indukcji remisji choroby Crohna

wiedza Pewne nadzieje budzą badania kliniczne drugiej fazy przeprowadzone na grupie 69 pacjentów z chorobą Crohna, ktorym podano Ozanimod. U wiekszości badanych zanotowano spadek aktywności choroby, prawie połowa osiągnęła remisję. Niestety zdarzały się też zaostrzenia (26%) a nawet ropnie jamy brzusznej (3%).

Źrodło
https://www.termedia.pl/gastroenterologia/Ozanimod-w-indukcji-remisji-choroby-Lesniowskiego-Crohna,39060.html