Data: 2020-11-21 | Autor: Redakcja Jelito w Ogniu

Indukcja remisji WZJG za pomocą bakterii Firmicutes

wiedza Wyniki jednego z najnowszych badań klinicznych wskazują, że codzienne podawanie doustnej formuły zawierającej spory bakterii Firmicutes, poprzedzone przyjmowaniem wankomycyny, może zaindukować remisję WZJG nawet u 40% pacjentów o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu choroby.
Nieźle to opracowaliśmy? Pamiętaj że lubimy kawę 😁
☕ Postaw nam kawę ☕

Źrodło
    https://www.termedia.pl/gastroenterologia/Spory-bakterii-Firmicutes-w-indukcji-remisji-zapalenia-jelita-grubego-o-lagodnym-lub-umiarkowanym-przebiegu,40390.html